Wszystko, co warto wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to bardzo ogólne pojęcie, więc wiele osób ma problemy z tym, co można do nich wliczyć, a czego nie. Na początku, by nieco rozjaśnić sprawę, należy określić, czym tak naprawdę są koszty uzyskania przychodu. Otóż, uznaje się, że są to koszty poniesione w celu osiągnięcia konkretnego przychodu lub też jego zachowania czy też zabezpieczenia. Pomimo tej prostej definicji bardzo wielu przedsiębiorców wciąż niekoniecznie rozumie, które wydatki jej podlegają.

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można tylko te wydatki, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma realny wpływ na osiągany przez przedsiębiorstwo przychód. Warto powiedzieć, że ustalenie, co może być kosztem uzyskania przychodu, wcale nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto zasięgnąć porady fachowca.

Przeczytaj również: https://kapitalni.org/pl/artykuly/koszty-uzyskania-przychodu-co-to-jest-i-jak-je-liczyc,73,548

Zadanie jest tym trudniejsze, że polskie przepisy ustaw podatkowych nie wymieniają szczegółowo wydatków, które można uznać za koszty uzyskania przychodu. Na szczęście, przedsiębiorcy mają do dyspozycji katalog, w którym wyszczególnione są wydatki, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Należą do nich między innymi: wydatki na raty pożyczek i kredytów, odpisy amortyzacyjne w przypadku aut osobowych, których wysokość przekracza 150 tysięcy zł, utracone zaliczki, grzywny i kary pieniężne, różnego rodzaju odszkodowania, wydatki na reprezentację, koszty podróży służbowych, podatki i opłaty czy też wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Koszty uzyskania przychodu w przypadku osoby zatrudnionej na umowę o pracę

Są takie źródła dochodu, przy których koszty uzyskania przychodu są ryczałtowe i wynoszą 20 lub 50% ogólnych przychodów. Do takich źródeł przychodów należą między innymi przychody z pracy artystycznej, literackiej, trenerskiej, oświatowej, udziału w różnych konkursach, przychody z uprawiania sportu, wykonywania pracy biegłego sądowego oraz udział w komisjach powoływanych przez organy administracji państwowej. Z ryczałtowego rozliczania kosztów mogą skorzystać także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W przypadku osób zatrudnionych o pracę, obliczenie kosztów uzyskania przychodu jest jeszcze łatwiejsze. Jeśli pracownik pracuje w miejscowości swojego zamieszkania, to jego miesięczne koszty uzyskania przychodu będą wynosić 111,25 zł. Jeśli zaś jego zakład pracy znajduje się w innej miejscowości, to wysokość kosztów wzrośnie odpowiednia do 139,06 zł/300 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.