Popełniłeś błąd podatkowy lub zapomniałeś o deklaracji? Sprawdź, co możesz zrobić

Dopuszczony w polskim prawie czynny żal pozwala podatnikowi na uniknięcie konsekwencji związanych z popełnionymi wykroczeniami i przestępstwami skarbowymi. Kiedy można go złożyć? Jakie są główne warunki jego skuteczności?

Prawo karne skarbowe przewiduje sytuacje, gdy podatnik może „donieść” sam na siebie, czyli powiadomić odpowiedni organ, w większości przypadków, naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
Po złożeniu takiego żalu organy ścigania mogą zaniechać dalszego postępowania, a podatnik uniknie kary grzywny a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Czynny żal – kiedy można go złożyć?

Instytucja ta ma bardzo szerokie zastosowanie i dotyczy ona wielu sytuacji, w których dochodzi do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, także nieumyślnie.

Powodem do skorzystania z tej instytucji mogą być:

– błędy w księgach podatkowych,

– nieprawidłowo rozliczona faktura VAT,

– niepoprawne stosowanie stawek VAT,

– niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej PIT, CIT, PPC-3

– niezapłacenie lub nieprawidłowe wpłacenie podatku VAT, podatku dochodowego,

– zatajenie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

Warunki złożenia czynnego żalu

Aby instytucja ta mogła przynieść oczekiwany skutek, muszą zostać spełnione określone warunki. W przeciwnym razie skrucha okaże się bezskuteczna.

Przede wszystkim czynny żal zadziała wtedy, gdy zgłosimy się zanim organ samodzielnie udokumentuje popełnione przez podatnika wykroczenie albo przestępstwo skarbowe.
W praktyce oznacza to, że powinno się go zgłosić jak najszybciej.

Przy składaniu czynnego żalu trzeba wskazać na okoliczności popełnionego czynu oraz na osoby, które były odpowiedzialne za ten czyn. Należy też pamiętać o tym, że razem z wniesionym pismem podatnik musi zapłacić ewentualne należności – także z odsetkami.

Taka skrucha nie zadziała wtedy, gdy czyn już został udokumentowany przez organy, w stosunku do podatnika prowadzone jest postępowanie kontrolne, a także wtedy, gdy podatnik kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, organizował grupę przestępczą albo nakłaniał do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Artykuł powstał na bazie informacji ze strony Kapitalni oraz Wikipedii