Niezbędne informacje dotyczące profilu zaufanego

Każdej osobie, która chce być w stanie załatwiać swoje sprawy urzędowe przez Internet, czyli bez opuszczania swojego pokoju, o dowolnej porze dnia, zaleca się założenie profilu zaufanego. Jest to bardzo proste i nieodpłatne, wiąże się z wieloma korzyściami. To właśnie dzięki temu internetowemu narzędziu możliwe staje się potwierdzenie swojej tożsamości w Internecie, co przydaje się w wielu sytuacjach.

Jak założyć profil zaufany?

Profil zaufany to nic innego jak sposób na elektroniczne potwierdzenie swojej tożsamości w Internecie. Umożliwia wysyłanie wielorakich wniosków i dokumentów online do wielorakich podmiotów publicznych. Profil zaufany zawiera szereg podstawowych danych osobowych – imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL. Używanie go nie wiąże się z żadnym ryzykiem, gdyż dane są bardzo dobrze zabezpieczone, przez co nie mają do niego dostępu żadne nieupoważnione osoby. Tylko właściciel profilu zaufanego ma możliwość używania go w usłudze internetowej, co czyni go wiarygodnym przed podmiotami publicznymi. Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i może zostać przeprowadzone w domowym zaciszu. Wystarczy posiadać konto w systemie banku mającego zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Zwolennikom tradycyjnych rozwiązań można polecić założenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym, czyli w urzędzie. Stosowny wniosek można przesłać przez Internet, po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się do ePUAP. Z kolei dane trzeba potwierdzić osobiście w wybranym punkcie, okazując dokument tożsamości. Na koniec podpisuje się wydrukowany wniosek, czyli ten wcześniej wysłany do urzędu. Po jego podpisaniu, jest on od razu gotowy do użycia. Posiadając profil zaufany, można korzystać z szeregu usług online na wielu portalach urzędowych – np. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. Z tego internetowego narzędzia można korzystać przez trzy lata, po czym przedłużyć jego ważność o kolejne trzy lata.