Na czym polega rozliczenie PIT?

Pobierane podatki od obywateli naszego kraju dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie dotyczą określonych dóbr i zysków, jakie posiada jednostka. Są to podatki CIT, PIT i podatki lokalne. Podatki pośrednie dotyczą danych czynności gospodarczych – są to podatki od towarów i usług.

Rozliczenie PIT

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują określony poziom przychodów. Jest on pobierany od polskich rezydentów podatkowych (od całości przychodu) i od osób nie mających polskiej rezydencji podatkowej (od przychodów uzyskanych w Polsce). Deklaracja podatkowa jest okresowo składana do organu skarbowego i przedstawia wielkość wyliczonego podatku oraz dane kwoty, dzięki którym został on wyliczony.

Niektóre grupy przychodów są zwolnione z opodatkowania i nie muszą składać deklaracji PIT.

Stawka PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych zależy od danej grupy określającej wartość stopy procentowej, która zależy od rodzaju i źródła przychodów. Stawka może być zależna także od formy opodatkowania.

Jeśli chodzi o progresywne opodatkowanie – obowiązują stawki na poziomie 18%, jeśli natomiast podstawa przekroczyła 85 528 zł – wtedy obowiązuje 32%.

Podmioty uzyskujące ponad 1 mln zł dochodów muszą zapłacić podatek solidarnościowy (wynoszący 4%)

W formie liniowej opodatkowania stosuje się 19% stawkę. Opodatkowanie ryczałtowe natomiast kształtuje się na poziomach 2%, 3%, 8,5%, 10%, 17%, 20%. Stawka podatku 19% dotyczy opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków ze sprzedaży nieruchomości.

Oprócz wymienionych wyżej stawek, podatnik może być opodatkowany sankcyjną stawką, kształtującą się na poziomie 50%

Deklaracja PIT

Deklaracja PIT jest urzędowym dokumentem, który posiada określony wzór związany z regulacjami prawnymi. Dokument taki stanowi podstawę zapłaty podatku w danej wysokości. Informacje, które się w nim znajdują, są bardzo ważne dla organów podatkowych i dotyczą kwot kosztów, przychodów, dochodu, zaliczek, ulg, odliczeń, form i metod opodatkowania w danym okresie rozliczeniowym.

Inaczej mówiąc, są to druki związane z rocznym rozliczeniem i służą do wyboru zasad i form rozliczenia podatku. Przepisy co jakiś czas ulegają zmianie, dlatego należy zwracać uwagę na aktualną wersję deklaracji.

Deklaracje PIT w dzisiejszych czasach można także składać drogą internetową. Większość osób korzysta także z formy tradycyjnej, czyli rozliczania PIT za pomocą wypełnienia ręcznego druku deklaracyjnego. Warto dobrać najbardziej dogodną formę, która spełni nasze oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.