Na czym polega rozliczenie PIT?

Pobierane podatki od obywateli naszego kraju dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie dotyczą określonych dóbr i zysków, jakie posiada jednostka. Są to podatki CIT, PIT i podatki lokalne. Podatki pośrednie dotyczą danych czynności gospodarczych – są to podatki od towarów i usług.

Rozliczenie PIT

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują określony poziom przychodów. Jest on pobierany od polskich rezydentów podatkowych (od całości przychodu) i od osób nie mających polskiej rezydencji podatkowej (od przychodów uzyskanych w Polsce). Deklaracja podatkowa jest okresowo składana do organu skarbowego i przedstawia wielkość wyliczonego podatku oraz dane kwoty, dzięki którym został on wyliczony.

Niektóre grupy przychodów są zwolnione z opodatkowania i nie muszą składać deklaracji PIT.

Stawka PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych zależy od danej grupy określającej wartość stopy procentowej, która zależy od rodzaju i źródła przychodów. Stawka może być zależna także od formy opodatkowania.

Jeśli chodzi o progresywne opodatkowanie – obowiązują stawki na poziomie 18%, jeśli natomiast podstawa przekroczyła 85 528 zł – wtedy obowiązuje 32%.

Podmioty uzyskujące ponad 1 mln zł dochodów muszą zapłacić podatek solidarnościowy (wynoszący 4%)

W formie liniowej opodatkowania stosuje się 19% stawkę. Opodatkowanie ryczałtowe natomiast kształtuje się na poziomach 2%, 3%, 8,5%, 10%, 17%, 20%. Stawka podatku 19% dotyczy opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków ze sprzedaży nieruchomości.

Oprócz wymienionych wyżej stawek, podatnik może być opodatkowany sankcyjną stawką, kształtującą się na poziomie 50%

Deklaracja PIT

Deklaracja PIT jest urzędowym dokumentem, który posiada określony wzór związany z regulacjami prawnymi. Dokument taki stanowi podstawę zapłaty podatku w danej wysokości. Informacje, które się w nim znajdują, są bardzo ważne dla organów podatkowych i dotyczą kwot kosztów, przychodów, dochodu, zaliczek, ulg, odliczeń, form i metod opodatkowania w danym okresie rozliczeniowym.

Inaczej mówiąc, są to druki związane z rocznym rozliczeniem i służą do wyboru zasad i form rozliczenia podatku. Przepisy co jakiś czas ulegają zmianie, dlatego należy zwracać uwagę na aktualną wersję deklaracji.

Deklaracje PIT w dzisiejszych czasach można także składać drogą internetową. Większość osób korzysta także z formy tradycyjnej, czyli rozliczania PIT za pomocą wypełnienia ręcznego druku deklaracyjnego. Warto dobrać najbardziej dogodną formę, która spełni nasze oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *