Na co zwrócić uwagę przy wypowiedzeniu umowy najmu na czas określony?

Zawieranie umów najmu to dość powszechna rzecz. Wynajmujemy zarówno lokale mieszkalne, jak również lokale użytkowe. Zasadniczo, wyróżniamy dwa rodzaje umów najmu. Pierwszym z nich jest umowa najmu na czas nieokreślony, zaś drugim: umowa najmu na czas określony. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, bardzo ważne jest to, aby zadbać o czynniki, które będą definiowały prawidłowy przebieg tychże umów. Co jednak się w tym pojęciu zawiera? Sprawdźmy!

Przede wszystkim – dokładne określenie warunków trwania umowy

Podstawą, jeśli chodzi o zawieranie jakichkolwiek umów, jest bardzo wyraźne określenie warunków ich trwania. Tyczy się to zarówno umów kupna-sprzedaży, jak również umów najmu. Strony zawierające umowę, muszą dokładnie wiedzieć, na jaki czas umowa jest zawierana, jakie są jej warunki. W przypadku umowy najmu bardzo ważny będzie też okres wypowiedzenia umowy. Ustalenie tych wszystkich kwestii, będzie niezbędne do tego, aby po pierwsze umowa przebiegała pomyślnie, zaś po drugie – aby nie nastąpiły żadne problemy przy jej rozwiązywaniu.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony – jak to zrobić?

Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o przebieg umowy najmu, jest określenie, na jakich warunkach może zostać ona wypowiedziana. Tutaj konieczne jest wskazanie na to, jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał. Z reguły przyjmuje się w tym przypadku miesiąc, jednakże okres wypowiedzenia umowy najmu może być dłuższy lub krótszy. Koniecznie należy też ustalić warunki, które będą obowiązywały przy przedterminowym wypowiedzeniu umowy najmu. Ma to przełożenie szczególnie w przypadku umów zawieranych na czas określony.

Czy zawsze musi zostać zachowany okres wypowiedzenia umowy najmu na czas określony?

Pytaniem, które zadawane jest najczęściej, jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu na czas określony, jest to, czy musi zostać zachowany okres jej wypowiedzenia. Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko tak naprawdę zależne jest od tego, co zostanie ustalone w czasie zawierania umowy najmu. Warunki, w których może zostać pominięty okres wypowiedzenia, także powinny się tam znaleźć. Dlaczego to takie istotne? Przede wszystkim, pozwoli to uniknąć wielu, nierzadko bardzo nieprzyjemnych sytuacji. W momencie, kiedy obie strony mają bardzo jasno ustalone warunki trwania umowy, sytuacje nieprzyjemne praktycznie się nie zdarzają. Komunikacja pomiędzy stronami umowy także jest bardzo ważna. Informowanie o zmianach czy aneksach do umowy powinno przebiegać w taki sposób, aby obie strony wiedziały o tym, że takowe powstały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.