Jak działa biała lista podatników VAT?

Elementy białej listy podatników:

Biała lista podatników VAT to wykaz, który obejmuje podatników zarejestrowanych do celów VAT. Są to zarówno czynni podatnicy, jak również zwolnieni. Na liście znajdują się także podatnicy, którzy zostali wykreśleni lub naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał jeszcze rejestracji. Podatnicy, którzy zostali przywróceni także mają swoje miejsce w tym rejestrze. Na białej liście podatników VAT znajdziemy takie dane jak:

– nazwa firmy

– REGON

– NIP

– PESEL

– numer KRS

– adres siedziby

– dane wspólników, prokurentów oraz osób, które wchodzą w skład organu, który jest uprawniony do reprezentowania podmiotu, takie jak: imię i nazwisko, NIP lub PESEL

– datę oraz podstawę prawną zarejestrowania działalności lub jej odmowy, wykreślenia i przywrócenia

– numery rachunków rozliczeniowych, które otwarte zostały w ramach prowadzonej działalności.

Działanie białej listy VAT

Rejestr podmiotów prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jest on aktualizowany w dni robocze. Aby sprawdzić wykaz należy wejść na stronę Ministerstwa Finansów lub na stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby wyszukać konkretnego przedsiębiorcę wystarczy w wyszukiwarce podać jedną informację o działalności. Może to być numer NIP, REGON, numer rachunku bankowego lub nazwa firmy. W przypadku jednoosobowej działalności podajemy imię i nazwisko. 

Biała lista podatników VAT jest potrzebna w przypadku, gdy chcemy zrobić przelew na kwotę wyższą niż 15 000 zł. Jeśli rachunek znajduje się na białej liście, to nie musimy się o nic martwić. Mamy wówczas pewność, że transakcja jest w pełni legalna i przebiega zgodnie z prawem. Jeśli jednak przelejemy pieniądze w kwocie powyżej 15 000 zł na konto, które nie istnieje na białej liście, to wówczas odpowiadamy solidarnie z kontrahentem. Sankcje, jakie mogą nas dotknąć to konieczność partycypacji w uiszczeniu należnego podatku VAT jeśli nasz kontrahent sam tego nie zrobi.. Jeśli przelew zrobiony zostanie na konto nieistniejące w systemie, to mamy jeszcze 3 dni, aby zgłosić taką transakcję do urzędu skarbowego. Wówczas unikniemy konsekwencji. Przelew kwoty powyżej 15 000 zł na inne konto niż widniejące na białej liście skutkuje także innym problemem. Kontrahent nie będzie mógł wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. 

Biała lista znacznie ułatwia możliwość zweryfikowania, czy dana firma działa rzetelnie i jest wiarygodna.