Inflacja w Polsce w ostatnich latach – jak wygląda sytuacja?

Inflacja odzwierciedla stan polskiej gospodarki i zakres kształtowania się cen towarów i usług. Ostatnie lata przyniosły dość stabilny poziom inflacji, od którego jednak widać odejście w styczniu 2020 r. oraz na 2020 r. To zaskoczenie dla wielu ekonomistów, którzy nie spodziewali się aż takiego wzrostu cen towarów i usług.

Inflacja w Polsce na przestrzeni lat – jak się kształtowała?

Ostatnie lata przyniosły dość stabilny poziom inflacji. Wyjątkiem jest początek i koniec 2020 roku, co zaskoczyło specjalistów w tej dziedzinie. W styczniu 2002 r. poziom inflacji wyniósł rekordowe 4,4 procent, co, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, jest wyjątkiem na tle ostatnich lat. Tak szybkiego wzrostu nie obserwowano od grudnia 2011 r.

Wzrost cen za towary i usługi w 2020 r. był widoczny także w ostatnim miesiącu roku. Zdaniem ekonomistów uzasadnienia takiego stanu rzeczy należy szukać w szybkim wzroście opłat spowodowanym głównie podwyżką płacy minimalnej, a także szybko i drastycznie wzrastającymi cenami energii i usług. Drożała także żywność, co miało realny wpływ na odczucia konsumentów. 

Inflacja w ostatnich latach

W ciągu ostatnich 8 lat to właśnie rok 2020 przyniósł galopujące wręcz ceny, co odczuł każdy konsument. W styczniu inflacja osiągnęła rekordowe 4,4 procent, co było niemałym zaskoczeniem nawet dla specjalistów, gdyż większość z nich nie spodziewała się aż takiego skoku poziomu inflacji. 

Oceniając poziom inflacji w ostatnich latach można zaobserwować, że utrzymywała się ona na dość stabilnym poziomie. Od 2017 do 2019 r. wynosiła od 0 do 2,5 procent i dopiero rok 2020 przyniósł drastyczną zmianę. 

Ekonomiści wskazują, że w przyszłości, tj. do roku 2022 stopy procentowe mają pozostać bez zmian, co stanowi pozytywną informację. Zdaniem specjalistów takie działania posiadają uzasadnienie m.in. w fakcie, że sam poziom inflacji i tak jest już wysoki jak na ostatnie lata i Polacy nie oczekują kolejnej podwyżki cen.

Dodatkowe źródła informacji

https://kapitalni.org/pl/artykuly/polska-inflacja-na-przestrzeni-ostatnich-lat,73,609

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_w_Polsce