Ile wynosi pensja minimalna? Wysokość brutto i netto w 2020 roku i prognozy na 2021 rok

Szacuje się, że wynagrodzenie minimalne otrzymuje co siódmy Polak. To pensja, która wypłacana jest osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze. Jaka jest najniższa pensja w 2020 roku? Ile będzie wynosić w kolejnym roku?

Płaca minimalna 2020 – brutto i netto

W 2020 roku najniższa krajowa wynosi 2600 złotych brutto, czyli jeszcze przed odliczeniem składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Kwota netto po odliczeniu powyższych kosztów to około 1921 złotych, czyli tyle otrzymuje pracownik „na rękę”.

Minimalna stawka godzinowa ustalona jest na poziomie 17 złotych brutto. Stawka ta stosowana jest w przypadku umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia.

Wynagrodzenie brutto a netto

Pensja podana może być w dwóch wysokościach – brutto oraz netto. W ogłoszeniach o pracę oraz w umowach podaje się przede wszystkim kwotę brutto, czyli przed odliczeniem składek i podatku dochodowego. W celu sprawdzenia pensji „na rękę” konieczne jest odliczenie wszystkich kosztów.

Przy wyliczaniu pensji netto odliczane są:

– składka emerytalna,

– składka zdrowotna,

– składka chorobowa,

– składka rentowa,

– zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wysokość potrąceń jest zależna od formy zatrudnienia pracownika. Wszystkie powyższe koszty odliczane są przy umowie o pracę. Dla umowy zlecenia także, przy czym można dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Przy umowie o dzieło odlicza się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.

Do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

– dodatku za pracę w nadgodzinach,

– nagród jubileuszowych,

– odprawy emerytalnej, rentowej.

Płaca minimalna 2021 – brutto i netto

Pierwotna wysokość pensji minimalnej w 2021 roku miała wynieść 3000 złotych brutto, natomiast w 2023 roku miało być to aż 4000 złotych brutto. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wywołaną przez koronawirusa, która wpłynęła na pogorszenie wskaźników gospodarczych, przewidywana wysokość najniższej krajowej w 2021 roku ma wynieść 2800 złotych brutto, co po odliczeniu składek oraz zaliczki na podatek da około 2062 złote netto.