Dokumentacja niezbędna do weryfikacji w KRD

Krajowy rejestr długów został stworzony w celu zwiększenia przejrzystości firm i osób fizycznych. Możliwość sprawdzenia, czy osoba/firma, z którą planujemy nawiązać współpracę biznesową, widnieje w rejestrze dłużników, w wielu przypadkach pozwala uniknąć rozmaitych problemów. Oczywiste jest, że żadna firma nie zdecyduje się na relacje biznesowe z partnerem obarczonym wpisem do krajowego rejestru długów, ponieważ byłoby to nieodpowiedzialne, w wielu też przypadkach taka informacja po prostu bezsprzecznie ucina wszelkie możliwości dalszej współpracy. Krajowy rejestr dłużników niewypłacalnych daje możliwość zweryfikowania swojego partnera biznesowego/kredytobiorcy czy kredytodawcy każdemu z nas, co jest niezwykle przydatne. Oczywiście w tym celu należy spełnić kilka formalności, jednak nie są one jakoś specjalnie uciążliwe czy długotrwałe.

Sprawdzanie danych w krajowym rejestrze długów?

Możliwość weryfikacji danych w KRD ma każdy z nas, ponieważ działanie to nie jest zarezerwowane tylko np. dla firm czy dużych partnerów biznesowych. Nie musimy posiadać specjalnego pozwolenia czy innych upoważnień, aby skorzystać z usługi krajowego rejestru dłużników. W przypadku sprawdzania konkretnej firmy konieczne jest podanie jej numeru NIP. Informacja dostarczona z KRD zawiera wszelkie dane, które zostały udostępnione przez wierzycieli, dane konsumentów, czy informacje o akcjonariuszach, jeżeli dane przedsiębiorstwo takowych posiada. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku sprawdzania w rejestrze osoby fizycznej/konsumenta. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie specjalnego upoważnienia udzielonego przez sprawdzanego konsumenta. Tego typu upoważnienie jest ważne jedynie przez 30 dni od daty jego wystawienia, więc tu mamy też stosunkowo mało czasu.

Jak przygotować upoważnienie konsumenckie?

Zgodnie z przyjętymi wymogami upoważnienie do sprawdzenia w krajowym rejestrze dłużników, przygotowane przez konsumenta musi mieć formę pisemną i zawierać kilka najważniejszych elementów. Wśród nich wymienia się:

– imię i nazwisko danego konsumenta wraz z dokładnym adresem zameldowania

– numer PESEL.

Dokument musi zostać opatrzony czelnym podpisem. Nie należy też zapominać o dacie wystawienia upoważnienia (ważność to tylko 30 dni od momentu jego przygotowania) oraz miejscowości, w której upoważnienie zostało sporządzone.

Zupełnie inaczej wygląda w przypadku procedury wykreślania z krajowego rejestru dłużników. W tym celu również wypełnia się specjalny wniosek, który następnie jest rozpatrywany przez osoby upoważnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.